YÖNETİCİ PANELİ

S.1 - Yenilikçi uygulamalar ile yükseköğretimde bürokratik yükü azaltılmış kalite güvencesi sistemini yapılandırmak, yaygınlaştırmak ve sistemin sürekli iyileştirilmesini saglamak.

Performanslar
Performans Göstergeleri H G Gerçekleşme Oranı % Hedef Gerçekleştirme Oranı%

S.2 - Yükseköğretim kurumlarında kalite güvencesi sisteminin gelişmesine destek vermek.

Performanslar
Performans Göstergeleri H G Gerçekleşme Oranı % Hedef Gerçekleştirme Oranı%

S.3 - Kalite kültürünün yayılımını teşvik etmek ve tüm paydaşlar arasında işbirliğine dayalı ilişkiler kurmak.

Performanslar
Performans Göstergeleri H G Gerçekleşme Oranı % Hedef Gerçekleştirme Oranı%

S.4 - Yükseköğretim kalite güvencesinin değerlendirilmesinde bağımsız, güvenilir, uzman ve kurumsallaşmasını tamamlamış bir kuruluş olmak.

Performanslar
Performans Göstergeleri H G Gerçekleşme Oranı % Hedef Gerçekleştirme Oranı%

S.5 - Yükseköğretim Kalite Kurulu'nun uluslararasılaşma düzeyini arttırarak tanınırlığını yükseltmek.

Performanslar
Performans Göstergeleri H G Gerçekleşme Oranı % Hedef Gerçekleştirme Oranı%