KURUMSAL PERFORMANS


-

MİSYONUMUZ

Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarının sürekli gelişimine ve bireylerin evrensel yeterliliklere ulaşmasına katkı sağlamak üzere yükseköğretim alanında kalite güvencesi sistemini güçlendirmek.

VİZYONUMUZ

Yükseköğretimde kalite güvencesi alanında etkin ve uluslararası düzeyde tanınan bir kurum olmaktır.

TEMEL DEĞERLERİMİZ

Yükseköğretim Kalite Kurulu'nun tüm faaliyet ve süreçlerinde benimsediği temel değerleri şunlardır;
› Tarafsızlık
› Şeffaflık
› Etik Davranış
› Bağımsızlık
› İşbirliğine Açıklık
› Rehberlik
› Yenilikçilik
› Çeşitliliğe Saygı

POLİTİKALARIMIZ

Yükseköğretim Kalite Kurulu'nun tüm faaliyetlerinde izlediği politikaları şöyledir;

I. KALİTE POLİTİKAMIZ:
› Sunulan hizmetleri paydaşların beklentileri doğrultusunda sürekli geliştirmek,
› Kurum içi ve dışında kalite kültürünü güçlendirecek iklimi ve ortamı sağlamak.
› Güçlü bir iç kalite güvencesi sistemi ile hizmet kalitesini güvence altına almak.


II. KURUMSAL YÖNETİM POLİTİKAMIZ:
› Yürütülen faaliyetlerde temel değerleri koruyarak evrensel etik ilkeleri benimsemek ve uygulamak.
› Tüm paydaşların katılımını sağlayarak yönetimde temsil edilmelerini güvence altına almak.
› Çalışanların gelişimini kurumsal gelişim hedefleri doğrultusunda desteklemek.
› Kaynak planlamasını ve kullanımını kurumsal sorumluluk bilinciyle sürdürmek.